Referanslar

Hizmetlerimiz

Güneş Enerji Sistemleri

Evler İçin Güneş Enerji Sistemleri

Türkiye Yenilenebilir Enerji Yönetmeliğine göre artık bina çatı üstü ve bina cephelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından olan temiz, sınırsız enerji kaynağı güneşten elektrik üretilebilecek, ihtiyaç fazlası elektrik olması durumunda elektrik dağıtım kurumuna satabilmek mümkündür.

Güneş Enerjisi ile Tarımsal Sulama

Güneş enerjili sulama sisteminin faydası nedir öncelikle bu sorunun yanıtı ile başlayalım söze. Güneş enerjili sulama sisteminin sadece kurulum maliyeti vardır, ek giderleri yoktur. Ortalama 25 yıl kadar ömrü vardır eğer bakım koşulları düzenli yerine getirilirse. Tarımsal faaliyetlerin önemli bir kısmını sulama masrafları oluşturur ve bu masraflar direkt olarak enerjiye bağlıdır. Ancak tarım arazileri genelde enerji nakil hatlarından uzak yerde konumlanır. Uzaklık durumunda akülü güneş enerji sistemleri uygulanabilir. Uzun vadede tasarruf sağlayacaktır üstelik.

Son projelerimiz

Güneş Enerjisi

Fotovoltaik teknolojisi, Güneş’ten gelen ışınların yarı iletkenlerin üzerine düşmesiyle fotonların enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Her geçen gün gelişen bu teknoloji ile fotovoltaik sistemler daha yaygın hale gelmekte ve kurulu güç kapasitesi hızla artmaktadır. Sürdürülebilir bir Dünya için kullanılan enerji kaynaklarının doğaya zarar vermemesi, bir diğer tabirle çevre dostu olması gerekmektedir. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile sera gazı salınımı büyük ölçüde azaltılmaktadır. Bu sistemlerde kullanılan enerjinin kaynağı Güneş olduğu için bedava, sonsuz, gürültüsüz ve temiz bir kaynaktan elektrik enerjisi üretilir. Güneş Enerjisi Santralleri çevre dostu bir elektrik kaynağı olmakla beraber yapılan yatırımın geri dönüş süresinin de kısa olmasıyla yatırımcıların iştahını kabartmaktadır. Şebekeden bağımsız sistemlerin kolay kurulabilir olmaları sebebiyle, elektriğin olmadığı ücra yerlerde elektriğe erişim imkânı sağlamaktadır.