İnönü Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi